NSO@Galvani heeft vanuit de overheid een aantal verplichte documenten die zij met u deelt. Denk aan het pedagogisch beleid of het laatste inspectierapport. Zo zijn wij volledig transparant naar u, als ouder, over hoe wij dagelijks zorgdragen voor uw kind. Hieronder staan deze openbare documenten zodat u altijd de meest recente ter inzage heeft.

Via de website van het landelijk register kunt u het inspectierapport inzien van Nso@Galvani.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=159618

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/GegevensOko.jsf?selectedResultId=159619

Pedagogisch beleidsplan peuteropvang Priegeltje 2021

Pedagogisch beleidsplan Nso@Galvani 2021

Huisreglement Stokroosstraat Peuteropvang en NSO

Tussenschoolse opvang

Algemene voorwaarden TSO

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2021

Privacy Policy NSO@Galvani

Algemene voorwaarden MO-Groep

Beleid ruildagen Nso@Galvani en Peuteropvang Priegeltje

Intern Klachtenreglement Nso@galvani en Peuteropvang Priegeltje

Reglement Oudercommissie