TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Veel kinderen gaan tussen de middag niet meer naar huis om een boterham te eten. Zij blijven over op school waar zij hun boterham eten, wat drinken en waar ze lekker spelen met hun klasgenootjes. Want overblijven is meer dan een boterham eten en wat drinken. Het is het moment om tussen de schooluren in even lekker te ontspannen en te ontladen. Er is ruimte voor spelen, contacten opdoen en bewegen. Kortom, overblijven is leuk! De medewerkers begeleiden de kinderen, houden het overzicht en zorgen voor de invulling van de tussenschoolse opvang. Zij zorgen ervoor dat ieder kind wat eet en drinkt en dat het overblijven goed en plezierig verloopt.

Het programma

Het programma tijdens het overblijven is als volgt. Uw kind eet en drinkt de lunch die u in een broodtrommel heeft meegegeven. Kiest u voor een gezonde inhoud, want snoepgoed is niet toegestaan. Van de drie kwartier middagpauze is er ongeveer 20 minuten voor de lunch gereserveerd en 20 minuten voor een frisse neus op het schoolplein.

Tijdens het buiten spelen wordt er verschillend speel- en spelmateriaal aangeboden. Op de meeste dagen is er een activiteitenbegeleider aanwezig die samen met de kinderen verschillende sporten en spellen doet.

De kleuters blijven tijdens de overblijf binnen om te spelen. Zij krijgen voor en na de overblijf de gelegenheid om buiten te spelen.

 

Het overblijfteam

Dagelijks is een team van overblijfkrachten aanwezig om het overblijven in goede banen te leiden. Een deel van de overblijfkrachten heeft een pedagogische opleiding. Daarnaast streven we ernaar alle overige medewerkers een basiscursus tso-medewerker te laten volgen en bieden we iedereen een cursus kinder-EHBO aan.

Ouderbijdrage TSO
De bijdrage is €35,00 euro per maand gedurende het schooljaar. De maanden juli en augustus betaald u niet.
Deze bijdrage is gebaseerd op een pauze van 45 minuten.
*Tijdens de tijdelijke huisvesting aan de Stokroosstraat komt de school de ouders tegemoet en is de
bijdrage €27,5 per maand gedurende het schooljaar.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven middels de inschrijf button. Wanneer de inschrijving is ontvangen krijgt u hier een bevestiging van.

Contactgegevens

Algemeen coördinator: Mw Reshmi Satchwell
0614977638      (09.00-14:30)

Daarnaast kunt u uw vragen stellen via de mail